Съвети за дезинфекция на дома, ако някой от семейството е болен от COVID-19

Съвети за дезинфекция на дома, ако някой от семейството е болен от COVID-19

Като част от ежедневните Ви действия за предотвратяване от разпространение на коронавируса почиствайте и дезинфекцирайте често докосвани повърхности и предмети. Например маси, плотове, ключове за осветление, дръжките на вратите, дръжки за шкафове.

Носете ръкавици за еднократна употреба, когато почиствате и дезинфекцирате.

Почистване. Практикувайте редовно почистване на често докосвани повърхности. Почиствайте ги като използвате вода и сапун. Най-често докосваните повърхности са маси, ключове за осветление, бутони за врата, плотове, дръжки, бюра, телефони, клавиатури, тоалетни, кранове, мивки и др.

Дезинфекциране. Използвайте разреден разтвор на белина за домакински цели.

Никога не смесвайте домакинска белина с амоняк или друг почистващи препарати!

Приготвяне на разтвор на белина.Смесете 4 чаени лъжички белина на литър вода.

 • Използвайте за повърхности подходящи за третиране с разтвор на белина
 • Проверете дали не е изтекъл срока на годност. Белината, която е в срок на годност ще бъде ефективна срещу коронавирусите при правилното разреждане
 • Следвайте инструкциите на производителя за приложение и правилно проветряване

Алкохолни разтвори. Използвайте такива с поне 70% алкохол.

Домакински почистващи препарати и дезинфектанти. Почиствайте зоната или предмета със сапун и вода или друг почистващ препарат, ако е замърсена. След това дезинфекцирайте.

Следвайте инструкциите на етикета, за да осигурите безопасна и ефективна употреба на продукта. При много продукти се препоръчва:

 • Поддържане на повърхността влажна за няколко минути, за да се гарантира, че микробите са унищожени.
 •  Предпазни мерки като носенето на ръкавици и осигуряването на добра вентилация по време на употреба на продукта.

Меки повърхности. За меки повърхности като килими, килими и завеси:

 • Почистете повърхността с помощта на сапун и вода или с подходящи почистващи препарати за почистване на тези повърхности
 • Изпирайте повърхностите (ако е възможно) в съответствие с инструкциите на производителя. Използвайте максималната позволена температура при прането и оставете да изсъхнат много добре.

Пране. За изпиране на дрехи, кърпи, спално бельо и други вещи:

 • Носете ръкавици за еднократна употреба
 • Измийте ръцете със сапун и вода веднага щом свалите ръкавиците
 • Не разбърквайте мръсното пране
 • Изпирайте прането според инструкциите на производителя. Използвайте най-топлата подходяща настройка за вода и изсушете предметите напълно
 • Мръсното пране от болен човек може да се пере с вещи на други хора
 • Почистете и дезинфекцирайте дрехите съгласно указанията по-горе за повърхности

Почиствайте ръцете често. Мийте ръцете си често със сапун и вода за 20 секунди. Винаги измивайте веднага след сваляне на ръкавици и след контакт с болен човек.

Дезинфектант за ръце: Ако сапунът и водата не са лесно достъпни и ръцете не са видимо замърсени, използвайте дезинфектант за ръце, който съдържа минимум 60% алкохол. Ако обаче ръцете са видимо мръсни, винаги мийте ръцете си със сапун и вода.

Допълнителните ключови моменти за почистване на ръцете са:

 • След издухване на носа, кашляне или кихане
 • След използване на тоалетната
 • Преди ядене или приготвяне на храна
 • След контакт с животни или домашни любимци
 • Преди и след предоставянето на рутинни грижи за друг човек, който се нуждае от помощ
 • Избягвайте да докосвате очите, носа и устата с немити ръце.

Хранене. Останете разделени. Болният трябва да се храни в стаята си, ако е възможно.

Измийте съдовете и приборите с ръкавици и топла вода. Работете с ръкавици, които не са за еднократна употреба. Измийте ги с гореща вода или в съдомиялна машина. Почистете ръцете след работа с употребявани предмети при обслужване за хранене.

Изхвърляне на боклука. Ако е възможно, посветете облицован специален контейнер за боклук за болния човек. Използвайте ръкавици когато изваждате торбите за боклук, както и при изхвърляне на боклука. Измийте ръцете след това.

източник: cdc.gov